Eesti Sõudeliit valis uue presidendi

22.12.2021 toimunud Liidupäeval (üldkoosolekul) valiti Eesti Sõudeliidule uueks presidendiks dr. Mihkel Mardna, samuti valiti juhatuse koosseis ja revident. Sõudeliidu juhatusse kandideeris 11 inimest kelledest ostusid valituks Jüri Jaanson, Matti Killing, Mihkel Klementsov, Tanel Kliiman, Kaisa Pajusalu, Indrek Salk, Andrei Šilin ja Jaan Tults. Sõudeliidu revidendiks valiti Piret Piiroja.

22.12.2021 toimunud Liidupäeval (üldkoosolekul) valiti Eesti Sõudeliidule uueks presidendiks dr. Mihkel Mardna, samuti valiti juhatuse koosseis ja revident.

“Olen siiralt tänulik usalduse eest, mille andsite mulle Eesti Sõudeliidu presidendiks valimisel. Võtsin väljakutse vastu arvestades hetke olukorda ja asjaolu, et tegemist on minule südamelähedase valdkonnaga spordis. Mõistan hästi, et asudes sellele positsioonile olen võtnud olulise vastutuse Eesti sõudjate ja sõudespordi oleviku ja tuleviku ees.” – rääkis Mihkel Mardna peale valimisi.

dr. Mihkel Mardna

Sõudeliidu juhatusse kandideeris 11 inimest kelledest ostusid valituks Jüri Jaanson, Matti Killing, Mihkel Klementsov, Tanel Kliiman, Kaisa Pajusalu, Indrek Salk, Andrei Šilin ja Jaan Tults. Sõudeliidu revidendiks valiti Piret Piiroja.

Ühtlasi avaldas Liidupäev siirast tänu senisele presidendile Rein Kilgile, kes juhtis Eesti Sõudeliitu alates 2003.aastast kuni käesoleva aastani ja kelle juhtimisel saatis Eesti sõudmist erakordne edu.

Oma meeletu energia ja hindamatu kogemuste pagasiga süstis Rein Kilk sõudjatesse eneseusku ja kindlust, mis vallandas seninägematu medalisaju.

Muu hulgas oli Rein Kilk ka üks peamistest initsiaatoritest omaaegse E8-projekti käivitamisel, milline päädis meie ja ka sõudemaailma jaoks üsna uskumatu U23 vanuseklassi kaheksapaadi maailmameistri tiitliga!

Rein Kilk oli varasemalt teatanud, et seoses kasvanud töökoormusega ja pikkade väliskomandeeringutega ei ole tal võimalik vajalikul määral sõudeliidu töösse panustada ja seetõttu otsustas ta järgmiseks perioodiks presidendiks mitte kandideerida.