EMV sprindis

1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 18.07.2020, Tallinna Sõudeklubi, Sõudebaasi tee 21, Tallinn

1.1. Vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile

1.2. Võistluspäeva algus kell 13:00

1.3. Võistlused toimuvad Tallinna sõudeklubis.

2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva neljapäeva kella 15:00ks.

3. Loosimine toimub võistlustele eelneval neljapäeval kell 17:00 Sõudeliidus.

4. Võistkondade esindajate koosolek algab kell 11:00.

5. Paadiklassid: M2-, TA1x, PA2-, PB1x, PA1x, TB1x, N1x, M1x. Loetelu on ühtlasi stardijärjekord.

6. Võistluste formaat:

6.1. Eesti meistrivõistlused sprindis on lahtised meistrivõistlused

6.2. Kasutatakse FISA edasip..susüsteemi (Võistlusreeglid, Lisa nr 6)

6.3. Kui osavõtjaid on üle 18 (kaheksateistkümne), siis korraldatakse esimene voor eraldistardina,

millest 18 paremat jätkavad FISA edasip..susüsteemi alusel.

7. Piirangud:

7.1. Võistkondade moodustamiseks piiranguid seatud ei ole.

7.2. Eesti meistrivõistlused sprindis on lahtised meistrivõistlused.

8. Tiitlid, auhinnad, diplomid

I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti meistri tiitel.

I, II ja III koha saanud paatkondade liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning diplomiga.