Juhatus

Mihkel Klementsov

Alates Tallinna Sõudeklubi asutamisest juhib klubi tegevust Mihkel Klementsov, kes oli 1994. aastal üks kolmest sõudeklubi asutamise idee autoritest. Tänapäevani jätkab Mihkel südamega ja suure entusiasmiga Tallinnas ainukese sõudeklubi juhtimist.

Mihkel Klementsov

Sündinud 29. novembril 1963 Haapsalus ja Pärnus kooliteed käinud omaaegne tippsõudja ja –treener Mihkel Klementsov tuli spordi juurde Audru treeneri Harry Lelle suunamisel ning omandas 1985. aastal Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonnas sõudmise eriala diplomi.

Klementsovi auhinnakappi kuulub neli Eesti meistritiitlit ning mitmeid noortevõistluste kõrgeid tulemusi, sealhulgas on tal ette näidata 1983. aastal NSV Liidu juuniorite meistrivõistlustel roolijata kahepaadil võidetud pronksmedal.

Sõudeklubis on ta treeninud nii noori kui ka võistlussportlasi, samuti treeninud ka Eesti edukamat sõudjat, Jüri Jaansonit. Eduka ettevõtjana teeb ta klubi juhtimises kaalutletud otsuseid ja viib suurepäraselt ellu klubi arenguga seotud plaane.

Kaheksapaat

“Tallinna Sõudeklubi eesmärgiks on, et iga sõudmishuviline saaks harrastada sõudmist just Tallinnas. Selleks võib olla koolieas asjaarmastaja,  täiseas uudishimulik inimene või veteransõudja. Soovin näha noorte ja juunoride Eesti meistrivõistlustel jälle Tallinna Sõudeklubi kaheksapaati, kes võistleb medalite nimel”.