Põhikiri

Mittetulundusühingu Tallinna Sõudeklubi põhikirja järgi on spordiklubi põhieesmärkideks sõudmise, kui spordiala populariseerimine Tallinna linnas ja treening- ja võistlusprotsessi organiseerimine. Samuti treeningkogunemiste ehk treeninglaagrite ja ala temaatiliste seminaride korraldamine.Klubiga võivad liituda kõik, kes selleks soovi avaldavad ja nõustuvad Tallinna Sõudeklubi põhikirjaga.

Klubi teiste eesmärkide hulka kuulub ka moraalne ja materiaalne klubiliikmete toetamine. Samuti on MTÜ Tallinna Sõudeklubi eesmärkidena põhikirjas välja toodud antud spordiala arendamine, kõiksuguste võistluste ja treeninglaagrite organiseerimine ning klubiliikmete ühendamine ja tunnustamine.

Lähemalt võib MTÜ Tallinna Sõudeklubi põhikirjaga tutvuda siin

Tallinnas Sõudeklubi põhikiri