Põhikiri

Mittetulundusühingu Tallinna Sõudeklubi põhikirja järgi on spordiklubi põhieesmärkideks sõudmise, kui spordiala populariseerimine Tallinna linnas ja treening- ja võistlusprotsessi organiseerimine. Samuti treeningkogunemiste ehk treeninglaagrite ja ala temaatiliste seminaride korraldamine.Klubiga võivad liituda kõik, kes selleks soovi avaldavad ja nõustuvad Tallinna Sõudeklubi põhikirjaga.

Tallinnas Sõudeklubi põhikiri
Tallinnas Sõudeklubi põhikiri