Harku Sõuderegatt

Juhend

Aeg ja koht: 19. juuli 2020, kell 11.00 Harku Sõudebaas, Sõudebaasi tee 21, Tallinn.

Distants: 1000m (C-klass 500m).

Vanuse- ja paadiklassid:

Naised 1x
T-B 2x
T-A 1x
Mehed 1x
P-B 2x
P-A 1x
P-C 2x; 1x – 500m
T-C 2x; 1x – 500m
Mix 2x – 250m

Eelsõitude 6 paremat pääsevad kohtade põhjal finaali.

Registreerimine: Eelülessandmine esitada 16. juuliks kl. 23.59 e-mailile info@soudeklubi.ee . Tekkinud muudatused edastada telefonitsi, enne väljasõitu koduklubist. Eelregistreerinute põhjal on korraldajal õigus teha muudatusi juhendis.

Paadiklassis kus eelülessandmise põhjal on registreeritud üks võistleja võistlust ei toimu.

Autasustamine: Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse medalitega, lisaks võitjaid meenetega.

Vastutus: Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi ja ujumisoskuse eest ise.

Majandamine: Korraldamisega seotud kulud katab Tallinna Sõudeklubi. Toitlustamis-ja lähetuskulud kannavad osavõtvad organisatsioonid omavahenditega.

NB! Võistluse üks eesmärkidest on anda noorsõudjatele võimaluse võistlemiseks.

Osavõtumaks: 10€ täiskasvanud; 8€ noored, sõltumata startide arvust.

Täiendav info: 5158315; 53320379; korraldaja Tallinna Sõudeklubi.

Allalaetav võistluse juhend (pdf) | võistluse ülesandmise leht (xls) | liiklusskeem Harku järvel (pdf)