Harku järve regatt

Juhend

Aeg ja koht: 13. juuni 2021, kell 11.00 Harku Sõudebaas, Sõudebaasi tee 21, Tallinn.

Distants: 1000m (C-klass 500m).

Vanuse- ja paadiklassid:

N1x
TB2x
TA1x
M1x
PB2x
PA1x
PC2x; PC1x – 500m
TC2x; TC1x – 500m
Mix2x – 250m

Eelsõitude 6 paremat pääsevad kohtade põhjal finaali.

Registreerimine: Eelülessandmine esitada 10. juuniks kl. 23.59 e-mailile info@soudeklubi.ee . Tekkinud muudatused edastada telefonitsi, enne väljasõitu koduklubist. Eelregistreerinute põhjal on korraldajal õigus teha muudatusi juhendis.

Paadiklassis kus eelülessandmise põhjal on registreeritud üks võistleja võistlust ei toimu.

Autasustamine: Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse medalitega, lisaks võitjaid meenetega.

Vastutus: Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi ja ujumisoskuse eest ise.

Majandamine: Korraldamisega seotud kulud katab Tallinna Sõudeklubi. Toitlustamis-ja lähetuskulud kannavad osavõtvad organisatsioonid omavahenditega.

NB! Võistluse üks eesmärkidest on anda noorsõudjatele võimaluse võistlemiseks.

Osavõtumaks: 15€ täiskasvanud; 10€ noored, sõltumata startide arvust.

Täiendav info: 5158315; 53320379; korraldaja Tallinna Sõudeklubi.

Allalaetav võistluse juhend (pdf) | võistluse ülesandmise leht (xls) | liiklusskeem Harku järvel (pdf)