Eesti Sõudeliit valis uue presidendi

22.12.2021 toimunud Liidupäeval (üldkoosolekul) valiti Eesti Sõudeliidule uueks presidendiks dr. Mihkel Mardna, samuti valiti juhatuse koosseis ja revident. Sõudeliidu juhatusse kandideeris 11 inimest kelledest ostusid valituks Jüri Jaanson, Matti Killing, Mihkel Klementsov, Tanel Kliiman, Kaisa Pajusalu, Indrek Salk, Andrei Šilin ja Jaan Tults. Sõudeliidu revidendiks valiti Piret Piiroja.